Please Wait
Dear donors, votive akika voluntary sacrifices will take place on Eid al-Adha.

Donor / Sponsor Account

New Record

From there you can open a new group or join a previously defined group.

If you are planning to make an institutional donation on behalf of any company / legal entity, you can enter the institution name (and you are the owner / official representative).

You can use the donator groups one above in processes made on behalf of groups like schools, classes, public institution employees etc.
İptal etmediğim ve / veya aksini talep etmediğim sürece, kurumunuz bu formla ilettiğim Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerimin tek başına ve/veya üçüncü kişi ve kurumlara paylaşılmasına ve benimle kısa mesaj, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçilmesine muvafakat ederim.